Rubriek: Systeembedrijven zijn voorloperbedrijven die grensverleggende systeeminnovaties