Industrie outlook | Herstel van 2% na krimp in 2020

0

De Industrie werd door verstoringen in de toeleveringsketen al vroeg geraakt door de corona crisis. Vraaguitval zorgde daarna voor nog meer uitdagingen. Dit heeft zich door de nog gevulde orderportefeuilles in de loop van het voorjaar vertaald in lagere productie. Voor heel 2020 wordt in het basisscenario een productieafname van 5,5% verwacht. Lees meer.

  • De Industrie krimpt in 2020 met 5,5%, onderliggend zijn er flinke verschillen
  • Outlook Chemie: Extra afzet verlicht coronapijn
  • Grote onzekerheid voor de bouw sector door Coronavirus
  • Ongunstig perspectief rendementsherstel Food & Agri

 

  • Volumedaling met grote uitschieters in Transport & Logistiek 

 

Technologische Industrie: De coronacrisis begon voor de technologische industrie vooral met een verstoring van de supply chains. Inmiddels is de grootste uitdaging verschoven naar de gedaalde vraag. In het ING basisscenario wordt een krimp van 7% in 2020 verwacht. De krimp wordt met name veroorzaakt door de ingestorte automarkt en een bredere ingezakte buitenlandse vraag. De schade wordt beperkt door het verdere herstel van de markt voor halfgeleiders. Toeleveranciers aan de auto-industrie en de automotive sector zelf krijgen de hardste klappen. De hightech industrie en dan met name de machinebouw vormen een positieve uitzondering binnen de technologische industrie. Hierbij zijn de prestaties van eindmarkten wel doorslaggevend. Lees meer.

Chemie | Extra afzet verlicht coronapijn
De chemiesector had in 2019 al last van economische groeivertraging. Daar is de coronacrisis achteraan gekomen. Vrijwel alle chemische bedrijven, behalve de petrochemie, hebben tijdens de intelligente lockdown doorgedraaid. Ondanks groei in specifieke eindmarkten, verwacht ING een productiekrimp van 5% in het basisscenario. In 2021 zal er herstel volgen, maar het niveau zal nog wel lager blijven dan in 2019.
De chemie is grotendeels afhankelijk van het buitenland. Bedrijven hebben daardoor last van het verslechterde handelsklimaat, de onzekere handelsrelatie met het VK en heroverweging van globale supply chains kan ook een bedreiging zijn.
De onderlinge verschillen zijn in 2020 aanzienlijk door de uiteenlopende mix van chemische producten. Zo liep de afzet aan afnemers uit de automotive industrie een deuk op, terwijl de afzet van kunststofproducten voor o.a. verpakkingen, plexiglas, mondkapjes en medische apparatuur opleeft. De stijging van het gasverbruik vanaf juni duidt op herstel van het productie-niveau. De energietransitie staat ondanks corona bovenaan de agenda. De CO2 reductie-opgave voor 2030 blijft staan, de heffing is weliswaar verzacht maar de CO2 prijs loopt op. Investeringen in de vergroening van de Chemie zijn nodig om meer voortgang te boeken.
Lees meer in de
outlook Chemie.

Bouwproductie krimpt in 2020 voor het eerst na zes jaar groei

De bouwproductie krimpt door de coronacrisis in 2020 beperkt (-2%). Door de volle orderboeken van voor de coronacrisis kunnen bouwbedrijven voorlopig nog goed aan de slag.In 2021 slaan de gevolgen van de coronacrisis verder toe. Minder financiële ruimte bij consumenten en afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen laten de bouwsector dan verder krimpen. Door het laat-cyclische karakter van de bouwsector krimpt de bouw in 2020 nog maar beperkt met naar verwachting 2%. In 2021 gaat de bouwsector de gevolgen van de coronacrisis echt merken en verwachten we dat de sector met circa 5,0% krimpt. De gevolgen van de coronacrisis slaan dan toe. Minder financiële ruimte bij consumenten en afnemende investeringen in bedrijfsgebouwen laten de bouwsector dan verder krimpen. Lange termijn gevolgen van coronacrisis. De gevolgen van de coronacrisis zullen naar verwachting ook in 2022 en 2023 nog voelbaar zijn. Lees meer in de outlook Bouw

Link magazine juni/juli 2020, Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: uitgever@linkmagazine.nl

 

Food en Agri minder gevoelig voor corona maar desondanks krimp in 2020

De agrarische sector is minder gevoelig gebleken voor de lockdown dan andere sectoren, maar krijgt in 2020 toch te maken met een productiekrimp van circa 3%. Enig productieherstel in 2021 is haalbaar, maar voor vrijwel alle sectoren is het perspectief op sterke rendements- verbetering ongunstig. Nationaal lijken de grenzen van de groei in met name de veehouderij bereikt, internationaal zijn de uitdagingen vanwege economische teruggang en dreigende handelsconflicten groot. Corona- en stikstofcrisis vragen veel van agrarische ondernemers. De agri & food sector is redelijk coronaproof gebleken en ook doorgaans minder conjunctuur- gevoelig in vergelijking met andere sectoren. De vooruitzichten voor 2020 en de komende jaren zijn dan ook minder negatief dan voor andere sectoren. Onzekerheden en uitdagingen door aanhoudende regeldruk zoals recent nieuwe veevoermaatregelen zijn er echter volop en vragen wederom veel creativiteit, flexibiliteit en geduld van agrarische ondernemers. Lees meer in de outlook Food & Agri

Transport & logistiek | Personenvervoer vangt de grootste klappen op

Totaal daalt het volume exclusief personen vervoer in 2020 naar verwachting met 4,5% om in 2021 weer met 2,5% te groeien. De coronacrisis zorgt dit jaar voor een historisch grote volumedaling van 13,5% in transport en logistiek. De verschillen tussen deelsectoren zijn echter fors. Kenmerkend is vooral dat het personenvervoer veel harder wordt geraakt dan het goederen- vervoer, waar de verwachte krimp met 4,5% veel minder ingrijpend is. In 2021 is er weer groei, maar in het personenvervoer dreigt structurele impact en duurt het meerdere jaren om er in volume bovenop te komen. Het contrast tussen personenvervoer en goederenvervoer is groot dit jaar. Waar de corona-impact voor het personenvervoer in de zomer nog nauwelijks van de grond komt door haperend herstel, heeft het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening weliswaar een flinke tik gekregen, maar de opwaartse lijn weer redelijk snel ingezet. Voor de rest van 2020 en 2012 zijn de ontwikkelingen in de voor deze sector belangrijke andere sectoren zoals Industrie, Bouw, Trade & Retail en Food& Agri van zeer groot belang. Lees meer in de outlook Transport & Logistiek

Share.

Reageer

CAPTCHA Image

Reload Image

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.