Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer staat Werkgelegenheid centraal

0

Slimme industrie heeft slimme mensen nodig

Michiel SchefferEen belangrijk beleidsthema van de provincie Gelderland is het bevorderen van de smart industry. Het op weg helpen van (technologische) start-ups is een tweede speerpunt. Beide thema’s hebben als primair doel het creëren van werkgelegenheid. Een gesprek met de Gelderse gedeputeerde Economie, Onderwijs en Europa, Michiel Scheffer. 

In de smart industry zijn in slimme fabrieken alle machines en apparaten in het productieproces via het internet of things met elkaar verbonden, om zo de maakprocessen optimaal – duurzaam en aansluitend bij de actuele vraag – te kunnen inrichten. Als beheerder van de EFRO-Oost-gelden wijst de provincie ondernemers op de financiële mogelijkheden van Brussel voor smart industry-innovatie. Zoals de Smart Bending Factory, een fieldlab waarin bedrijven en kennisinstellingen samen Smart Bending Factorytot een smart, virtueel metaalbewerkingsbedrijf willen komen dat de klant accuraat, snel en tegen een scherpe kostprijs kan bedienen. In het verlengde van dit ontwikkeltraject liggen de Masterclasses Smart Industry en de Smart Industry Cafés: bedoeld voor Achterhoekse maakbedrijven die elkaar inspireren, informeren en samen aan de slag gaan met digitalisering van hun productieprocessen. Voorts hoopt Scheffer dat er Gelderse bedrijven gaan aansluiten bij AMMON (Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland). Deze – nu nog louter Overijsselse – stichting is gericht op het versnellen en verbreden van businessontwikkeling van industriële bedrijven door krachten te bundelen in innovatieprojecten, van idee tot en met commerciële demonstrator en ‘market attack’. Scheffer: ‘Van kennis naar kassa. Die samenwerking moet leiden tot veel snellere, krachtigere industriële samenwerking in Oost-Nederland. We zijn bezig daar ook Gelderse bedrijven uit onder meer de bouw bij te betrekken.’

Industrie 4.0 en Smart Industry op elkaar afstemmen

Industrie 4.0-beleidMichiel Scheffer kijkt over de provinciegrenzen én over de landsgrens, naar Duitsland. ‘Onze oosterburen zijn bezig met de uitrol van hun Industrie 4.0-beleid, wij met Smart Industry. Het is goed als we die programma’s zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Zodat onze wederzijdse subsidieprogramma’s elkaar geen vliegen afvangen, maar juist versterken. Gelukkig heeft de provincie sinds kort een eigen man in Düsseldorf, die de lijnen voor Gelderland en haar partners naar de Duitse overheden en instellingen kort moet houden.’ Voorts ontwikkelt ontwikkelingsmaatschappij Oost NV een Interreg-project interregvoor Smart Industry (I-pro), dat de samenwerking met de Duitse kennisinstellingen en bedrijven bevordert rond intelligente producten én processen. Ook de provincie draagt bij aan dit project. ‘Er lopen in het Duitse grensgebied nogal wat infrastructurele projecten die innovatieve oplossingen vergen. Omdat onze Nederlandse economie veel minder is verkokerd, is het hier veel gemakkelijker om consortia te formeren met bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren. Wij zijn beter in het experimenteren en innoveren, waarna de Duitse bedrijven de opschaling kunnen verzorgen, want daar zijn zij vaak beter in.’

Slimme industrie heeft slimme mensen

Alle inspanning moet natuurlijk leiden tot werkgelegenheid, want een slimme industrie heeft slimme mensen nodig. ‘Er is een groeiende ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We leiden te veel mensen op voor banen die er niet meer zijn, terwijl veel vacatures niet ingevuld kunnen worden door gebrek aan geschikt personeel. We investeren daarom in een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met projecten zoals ‘Verder in Techniek’. Want juist naar technisch geschoolden is een blijvende vraag.’

PPM Oost financiert Solynta en Micreos

Maar ook het start-upbeleid van de provincie is gericht op het creëren van werkgelegenheid, door een nieuwe generatie ondernemers op te leiden en te helpen opschalen. Een belangrijk generiek instrument zijn de gelden van participatiemaatschappij PPM Oost, voor het stimuleren van de doorgroei en opschaling van onder meer technologische starters met bedragen van tussen de ton en een miljoen euro. ‘Inmiddels zitten in dat programma 125 bedrijven, waarvan sommige echt veelbelovend. Zoals het Wageningse aardappelveredelingsbedrijf Solynta en het biotechnologiebedrijf Micreos, dat innovatieve antibacteriële producten op de markt brengt.’

Gelderland participeert in start up´s

Daarnaast participeert de provincie ook in het op weg helpen van bedrijfjes in de eerste opstartfase. ‘Wij zitten met drie valorisatieprogramma’s – StartLife, Red Medtech Ventures en Gelderland Valoriseert – in vijf topsectoren: creatieve industrie, maakindustrie, energie, food en health. In die programma’s stellen we geld beschikbaar in de vorm van microkredieten, bedragen van tussen de 7.000 en 70.000 euro, maar ook persoonlijke coaching van de ondernemer Novio Tech campusmaakt er deel van uit. Verder ondersteunen we shared facilities als bedrijfsverzamelgebouwen in Nijmegen en Wageningen, en denk ook aan de Novio Tech campus in Nijmegen. De focus op innovatieve, startende bedrijven is nodig, want hier liggen de meeste groeikansen. Zo zijn er al 160 bedrijfjes op weg geholpen.

Share.

Reageer

CAPTCHA Image

Reload Image

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.